آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
یکشنبه 19 شهریور‌ماه سال 1385
فدای همه عزیزان...

 خداوندا......

 تقدیم به همه کسایی که تو تنهایی کسی جز خدا ندارن

دیشب رویایی داشتم : خواب دیدم بر روی شنها همراه با خود خداوند و بر روی پرده شب . تمام روزهای زندگیم را مانند فیلمی می دیدم

. همانطور که به گذشته نگاه می کردم روز به روز از زندگیم را دو رد پا برروی پرده ظاهر می شد یکی مال من و یکی از آن مال خداوند

 راه ادامه یافت تا تمام روزها تخصیص یافته خاتمه یافت آنگاه ایستادم و به عقب نگاه کردم در بعضی جاها فقط یک رد پا وجود داشت

 اتفاقا آن محلها مطابق با سخترین روزهای زندگیم بود روزهایی با بزرگترین دردها . رنجها . ترسها . و غیره ....

 آنگاه از خداوند پرسیدم: خداوندا: تو به من گفتی که در تمام ایام زندگیم با من خواهی بود و من پذیرفتم که با تو زندگی کنم

 خواهش می کنم به من بگو چرا در آن لحظات دردآور مرا تنها گذاشتی؟

 خداوند پاسخ داد: فرزندم تو را دوست دارم و به تو گفتم در تمام سفر با تو خواهم بود هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت

 حتی برای لحظه ای هنگامی که در آن

روزها یک ردپا بر روی شن دیدی من بودم که تو را به دوش کشیده بودم

 

   در سرزمین عشق رشته کوهی است به نام صفا که این رشته کوه آبرفتی دارد به نام وفا و این آبرفت به پیچی می رسد

 به نام وداع به امید اینکه هرگز به این پیچ نرسیم.

آشناترین غریبه