آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1385
هر چه....
 هرچه بینا چشم، رنج آشنایی بیشتر    
  هرچه سوزان عشق، درد بیوفایی بیشتر                  
  هرچه دانش بیشتر، وامانده تر در زندگی   
  هرچه کمتر فهم، کبروخودنمایی بیشتر
  هرچه دل رنجیده تر، سوز جدایی بیشتر          
  هرچه سر آزاده تر، افتاده پایی بیشتر                     
  هرچه تن شایسته تر،شوق رهایی بیشتر
   هرچه بازار دیانت گرم، دلها سردتر
   هرچه زاهد بیشتر، دورازخدایی بیشتر
   هرچه تن دررنج وزحمت، ناامیدی عاقبت
   هرچه صاحبدل فزون، برگشته اقبالی بیشتر
   هرچه دل رنجیده تر، زندان هستی تنگتر
   هرچه با یاران وفا، بی اعتنایی بیشتر
   هرچه جان کاهیده تر، نزدیکتر پایان عمر        
   هرچه .....