آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
سه‌شنبه 16 بهمن‌ماه سال 1386
دلم بارونیه . . .

توی بارون زیر ناودون چیک چیک و ترانه جدا شدن

تو خیابون کنج میدون ناله ها مرثیه تنها شدن

داره بارون میزنه داره بارون میزنه

چیک چیک و نم نم اروم  روی ناودون میزنه

اگه بارون بزنه رو دل عاشق و حیرون بزنه

تو مثل بارون میشی از راه میایی

اخر عشق خسته میشی من و میخوای

داره باورن میزنه داره بارون میزنه چیک چیک و نم نم اروم روی ناودون میزنه

داره بارون میزنه  داره بارون میزنه

وقتی که از رفتنت غرق پشیمونی شدی وقتی تو ظلمت شب خسته و زندونی شدی

تو میایی و میگی پشمون شدی و دیگه از بگو مگو خسته شدم

داره بارون میزنه

وقتی که غصه غرورت و شکست 

وقتی که غم روی قلب تو نشست

تو میایی میگی پشیمون شدم و دیگه ازجدایی ها خسته شدم

تو میگی اگه میشه من و ببخش که بازم عاشق و دل بسته شدم

داره بارون میزنه داره بارون میزنه چیک چیک و نم نم اروم روی ناودون میزنه

داره بارون میزنه

آشناترین غریبه