آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
چهارشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1389
حرف این روزهام. . .

سکوتم معنی شب بود...

صدایم معنی مبهم.

در این ابهام سرگردان...

چه بهتر ساکت و آرام.

چه بهتر گنگ و بی منظور...

چه آسان آرزوهایم...

به پشت سینه معدوم.


آشناترین غریبه