آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
جمعه 25 تیر‌ماه سال 1389
تولد وفا

 

 

هر چه تلألو کند الماس نیست 

 

هر گل خوشبو که گل یاس نیست  

  
ماه زیاد است و برادر بسی  


هیچ یکی حضرت عبـاس نیست 

 

 

آشناترین غریبه