آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
سه‌شنبه 9 شهریور‌ماه سال 1389
شبهای قدر

 

شب قدر ، شب شناختن قدر خویش است

 


ما این قرآن عظیم الشان را در شب قدر نازل کردیم بعضی ها فکر می کنند که در شب قدر باید کتاب را بر سر گذاشت و های های گریه کرد تا خداوند به او امتیاز دهد و در بخشایش گناهان او امتیاز قائل باشد و ...

 

ولی وای بر او ، این کار ابلهان بی سواد است ، زیرا خداوند قرآن را برای ما نازل کرده است تا آن را مطالعه کنیم تا راهکارمان باشد و در مراحل زندگی از آن بهره ببریم نه آنکه همچون جنگ صفین قرآن را بر سر نیزه ها آوردندو از آن به گونه ای دیگر استفاده کردند. و من چه مى‏دانى شب قدر چیست؟


گویند که کریم است و گنه می بخشد ............. گیرم که ببخشد ، ز خجالت چه کنم 


به گردون ابرش از رحمت، برآمد از دل دریا

که دریا شد از آن صحرا، که صحرا شد از آن دریا

بخار از دشت پیدا شد، چو ترکان بخارایی

ز تیر ترکشش سوزد، سر خارا ز بن خارا

زبان بگشود سوسن، چون بشیر از مژده یوسف

ز حسرت چشم نرگس همچنان یعقوب شد بینا

پی معجز ز شاخ گل، برآمد بلبل از شادی

تجلی کرد بر هر شاخ گل، صد معجزِ موسا

علیّ عالی اعلا، ولیِّ والی والا

وصی سید بطحا، به حکمش جمله ما فیها

قوام جسم را جوهر، زمام روح را رهبر

کلام نیک پیغمبر، ولیِّ ایزد دانا

نه وصفش این چنین باشد، که می‌گویند درعالم

ز خندق جست و مرحب کشت، اندر بیشه هیجا

علی سرّی‌ست در وحدت، که باشد سرّ بی‌همتا

علی خلقی است در خلقت، که باشد خلقتش یکتا