آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
دوشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1391
باز تنهاست . . .

 

میان باز ها ، یک باز تنهاست 


 در اوج قله  بی آواز تنهاست

 

کبوتر با کبوتر هم غریبست


کبوتر با کبوتر، باز تنهاست