آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1392
دنیای ما. . .


دنیای ما قصه نبود

پیغوم سر بسته نبود.

دنیای ما عیونه 

هرکی می خواد بدونه:

دنیای ما خار داره

بیابوناش مار داره

هرکی باهاش کار داره

دلش خبر دار داره

دنیای ما بزرگه 

پر از شغال و گرگه!

"پریا _احمد شاملو"

آشناترین غریبه