آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
سه‌شنبه 5 دی‌ماه سال 1391
زمستان است...شاعر : میکائیل شریفی


زمین برفی و فصل زمستان

هوای ابری و درگیر باران


نمای مردۀ بی روح و بی جان

درختان، شاخه های لخت و عریان


شبیه دسته ای روح پریشان

سفید ِ قله های ِ کوهساران


فضای خلوت ِ کوچه  و  خیابان

عبوری با قدمهای شتابان


نگاه از منظری در مه گرفته

سلام دستها در جیب پنهان


زمستان است زمستان است زمستان

هوا سرد است و سرها در گریبانآشناترین غریبه