آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1385
از نظرات:

این رو بردار زاده گلم تو قسمت نظرات گذاشته بود حیفم اومد که بذارم اونجا خاک بخوره. مجتبی جون ممنون.

خداوندا! به دلهای شکسته                                          

به تنهایان در غربت نشستهبه آن عشقی که از نام تو خیزد                                 

بدان خونی که در راه تو ریزدبه مسکینان از هستی رمیده                                       

به غمگینان خواب از سر پریده

 

به مردانی که در سختی خموشند                             

 برای زندگی جان می فروشند

عمو مجتبی :خدا کنه این پاکی دل رو به قیمت مفت و به این زودی ها نفروشیم


آشناترین غریبه