آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

X
تبلیغات
زولا
آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
یکشنبه 15 بهمن‌ماه سال 1385
عشق چیست....

علوم : عشق تنها عنصری هست که بدون اکسیژن می سوزد        

ریاضی : عشق تنها عددی هست که هرگز تنها نیست                

فارسی : عشق تنها کلمه ای هست که ماضی و مضارع ندارد     

ورزش : عشق تنها توپی هست که هرگز اوت نمی شود              

قرآن : عشق تنها آیه ای است که در هیچ سوره ای وجود ندارد    

انشا : عشق تنها موضوعی است که می توان توصیفش کرد        

زیست : عشق تنها میکروبی هست که از راه چشم وارد می شود  

شیمی : عشق تنها اسیدی هست که درون قلب اثر می گذارد

آشناترین غریبه