آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
جمعه 22 تیر‌ماه سال 1386
هویت

خلیج همیشه پارس

خلیج فارس زادگاه تمامی ایرانیانی است که در هر گوشه این گیتی پهناور زیست می کنند .هرگاه به خلیج می اندیشم شوری آب آن را زیر پلکهایم حس میکنم و بغض تمامی وجودم را فرا میگیرد.بغض گلویم را می فشارد و آب خلیج فارس از چشمانم بیرون می جهد یاد بزرگانی می افتم که در تاریخ میهن خون خویش را با آب خلیج فارس در آمیختند وبدان طریق یاد ایران را در ذهنها برانگیختند.

ذره ذره و قطره قطره آب خلیج فارس نام ایران را نجوا می کند و

نفیر برخواسته از آن دل هر ایرانی را به پاسخ وا میدارد. موجهای

سهمگین و توفنده آن ,صخره های پوشالی و بی هویت جنوبی آن

دیار را چنان به وحشت می اندازد که با شنیدن هر باره صدای آن

امواج به یاد اقتدار و عظمت ایران می افتند.

آشناترین غریبه