آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
جمعه 28 اسفند‌ماه سال 1388
نوروزتان پیروز

 

سختی ها به سبکی هوا   

عشق به عمق فضا   

دوستان به سختی الماس  

و  موفقیت به روشنی خورشید 

                                 این آرزوی من برای آریا  و آریایی  

 

جشن زمین  بر تو فرزند زمین فرخنده  باد  

 

آشناترین غریبه