آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
جمعه 19 شهریور‌ماه سال 1389
تولدت مبارک


سلام ! یه سلام مخصوص مخصوص واسه یه روز مخصوصِ مخصوص که تولد یه آدم مخصوص مخصوصه!

 

با کمال شادمانی تولد حاجی جون مدیریت وب جهانی تنهای تنها  رو به آحاد ملت!!! تبریک  گفته و امتداد ظل متعال آن حضرت را از حق تعالی خواستارم


 

حاجی جون نمیگم دوست دارم چون خودت میدونی


نمیگم بهترین دوستمی  چون  بازم  خودت  میدونی


نمیگم  آرزوم  اینه  که به آرزوهات برسی ، چون میدونم میرسی


نمیگم که میخام  برام بمونی ،  چون بازم خودم  میونم که میمونی


نمیگم خیلی گلی ، خیلی مهربونی ، خیلی بامعرفتی ، خیلی باحالی  و ... چون هم خودم  و هم خودت همه اینارو میدونیم ! فقط میخام  بگم


 

تولدت مبارک 


چه لطیف است حس آغازی دوباره،

 

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای  آغاز تنفس…

 

و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!

 

و چه اندازه شیرین است امروز…

 

روز میلاد…

 

روز تو!

 

روزی که تو آغاز شدی!

.

روز تولد  تو در آن لحظه  روحانی که موذن اذان عشق از گلدسته نور میخاند  و


تولد تو ، تولد همه خوبیها شد


تولد گذشت ،  تولد مهربانی


تولد فداکاری، تولد همه پاکیها


تولد احساس ، تولد دوست داشتن


 تولد خوشبختی ها ، تولد امید


تولد آرامش ، تولد یک فرشته


تولد یک زیبایی ، تولد یک بهار


 تولد زلالی دریا ، تولد عشق


تولد تمام روزهای قشنگ زندگی


تمام واژه ها برای توصیف خوبی های تو حقیرند


و اما  هنوز جمله ای  که  بتواند  تو رو وصف کند متولد نشده


 

 

I searched my wallet and found it empty


I searched my pockets and found some few coins


Then I searched my heart and I found you


Then I realized how rich I am


Indigent heavens


It must have been a rainy day when you were born because the heavens


 were crying because it lost its most beautiful angel

 .

آشناترین غریبه