آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
چهارشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1389
بهاری که عاشق شده …

باز هم  پاییز شروع شد و حس تنهایی های من آغاز شد. از این فصل به شدت بدم میاد .   

خیلی زود عصبی میشم ،دلگیر میشم ، ناراحت میشم ....خیلی از این ماه بدم میاد

 

باز پاییز است


باز این دل از غمی دیرینه  لبریز است


باز می لرزد به خود سر شاخه های بید سرگردان


باز می ریزد فرو بر چهره ام باران


باز رنجورم، خداوندا  پریشانم


باز می بینی که بی تابانه  گریانم

 

باز پاییز است


باز این دنیا غم انگیز است


باز پاییز است و هنگام  جدائیها برگها 


باز پاییز است و مرگ  باغچه ی رز


باز پاییز  است . . . . 


آشناترین غریبه