آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

X
تبلیغات
زولا
آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
شنبه 27 فروردین‌ماه سال 1390
آدمیت مرد

از همان روزی که دست حضرت قابیل

گشت آلوده به خون هابیل
از همان روزی که فرزندان آدم
زهر تلخ دشمنی در خون شان جوشید
آدمیت مرد
گرچه آدم زنده بود
از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند
از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند
آدمیت مرده بود 

بعد دنیا هی پر از آدم شد و این اسباب
گشت  و گشت
قرنها از مرگ آدم هم گذشت
ای دریغا
آدمیت برنگشت