آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است

آشنایی که در خلوت چشمانت غریب است
آشناترین غریبه
یکشنبه 17 مهر‌ماه سال 1390
...apple

 


سه سیبی که دنیا را تغییر دادند ...

 

سیبی که حوا گاز زد و انسان به زمین رانده شد


سیبی که به نیوتون اصابت کرد و جاذبه زمین کشف شد


 سیبی که  استیو جابز پدید آورد و زمین  دگرگون شدروحش شاد و یادش گرامی باد

آشناترین غریبه